შესყიდვები

შედეგები


2021 წელი

Х1-2021-1 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-2 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 ჰიდროაგრეგატის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-3 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 ჰიდროაგრეგატის შიბერული საკეტის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-4 წინადადებების ღია გამოკითხვა ამწე მექანიზმებისა და მაღალ წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის შემოწმებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-8 ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-13 წინადადებების ღია გამოკითხვა საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-15 წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-17 წინადადებების ღია გამოკითხვა ქონების აღდგენის ღირებულების შეფასებასთან დაკავშირებით ქონების დაზღვევისთვის

ოქმი 1

 

Х1-2021-20 წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-21 წინადადებების ღია გამოკითხვა ჰიდროაგრეგატის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

ოქმი 4

 

Х1-2021-22 წინადადებების ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოს შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-23 ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-31 წინადადებების ღია გამოკითხვა იურიდიულ მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-32 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1 გენერატორის სტატორის მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-34 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 გენერატორის  როტორის პოლუსების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2021-35 წინადადებების ღია გამოკითხვა 110 კვ. გამთიშველების მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-36 წინადადებების ღია გამოკითხვა 6/0.4 კვ. ამომრთველის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-37 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეძენასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-38 წინადადებების ღია გამოკითხვა აკუმულატორებისა და დამტენი მოწყობილობის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ვაჭრობის ოქმი

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2021-39 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის დამხმარე ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2021-40 წინადადებების ღია გამოკითხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

 

 

2020 წელი

X1-2020-1 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-2 წინადადებების ღია გამოკითხვა სამძაფა მილსადენის გალერეის შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-7 ფასთა ღია გამოკითხვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

 

X1-2020-12 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-14 წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-18 ფასთა ღია გამოკითხვა მექანიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-19 ფასთა ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოს შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-20 ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

ოქმი 4

 

X1-2020-29 ფასთა ღია გამოკითხვა გამწმენდი მოწყობილობისთვის ნავმისადგომის პროექტირებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-31 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეგხ და გენერატორების საერთო სასადგურე ავტომატიკისა და სარელეო დაცვის სისტემის მონტაჟთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-32 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 გენერატორის სტატორის მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-34 წინადადებების ღია გამოკითხვა 110 კვ. გამთიშველების მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-35 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეძენასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-36 წინადადებების ღია გამოკითხვა აკუმულატორების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-37 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადსხვა ტიპის ელექტროტექნიკური ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-38 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის დამხმარე ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-39 წინადადებების ღია გამოკითხვა მსუბუქი ავტომანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-40 წინადადებების ღია გამოკითხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2020-41 წინადადებების ღია გამოკითხვა ვიდეო მონიტორინგისთვის სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-21 ფასთა ღია გამოკითხვა პერსონალისთვის სპეც. ტანსაცმლისა და სპეც. ინვენტარის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2020-15 წინადადებების ღია გამოკითხვა ავტოტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

2018 წელი

Х1-2018-40 ფასთა ღია გამოკითხვა კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ОЗЦ-X1-2018-43 ფასთა ღია გამოკითხვა საფრენი აპარატი დრონის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-1 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-2 წინადადებების ღია გამოკითხვა №3 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-3 წინადადებების ღია გამოკითხვა წყალმიმღების დისკური საკეტის კაპიტალურ შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

Х1-2018-4 წინადადებების ღია გამოკითხვა სააკუმულატორო სათავსოს შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-5 წინადადებების ღია გამოკითხვა ღია მილსადენის კომპენსატორების შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

X1-2018-6 წინადადებების ღია გამოკითხვა მიწისქვეშა სადერევაციო გვირაბისა და შენობა-ნაგებობების ბეტონის სიმტკიცის შემოწმებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-7 წინადადებების ღია გამოკითხვა ამწე მექანიზმებისა და მაღალ წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის შემოწმებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-8 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 ტურბინის სიჩქარის რეგულატორის სისტემის ტესტირებაზე

ოქმი 1

ოქმი 2

X1-2018-9 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 გენერატორის ტირისტორული აგზნების სისტემის ტესტირებაზე

ოქმი 1

ოქმი 2

X1-2018-16 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-19 წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-20 წინადადებების ღია გამოკითხვა ავტოტრანსპორტის დაზღვევასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-23 ფასთა ღია გამოკითხვა ელექტროტექნიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-24 ფასთა ღია გამოკითხვას ელექტროტექნიკური სამუშაოებისათვის სხვადსხვა ტიპის ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-25 ფასთა ღია გამოკითხვას სხვადსხვა ტიპის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

X1-2018-30 ფასთა ღია გამოკითხვა პერსონალის სპეცტანსაცმლისა და სპეცინვენტარის შესყიდვაზე

ოქმი 1

X1-2018-34 ღია კონკურსი წყალმიმღების გამწმენდი სისტემის შექმნასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

X1-2018-35 ღია კონკურსი ტურბინის სიჩქარის რეგულიატორის სერვოძრავის კორპუსისა და დგუშის მოწოდებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-36 წინადადებების ღია გამოკითხვას 110 კვ. გამთიშველების მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-37 ღია კონკურსი აკუმულატორებისა და დამტენი მოწყობილობის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-38 ღია კონკურსი სატვირთო მანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

X1-2018-39 ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის ავეჯის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-41 ღია კონკურსი 110 კვ. ძალოვანი ტრანსფორმატორების ხანძარქრობის ავტომატური სისტემის სამონტაჟო სამუშაოებთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-42 ღია კონკურსი საკაბელო ნახევარსართულის ავტომატური ხანძარქრობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოებთან დაკავშირებით

ოქმი 1

X1-2018-48 წინადადებების ღია გამოკითხვა სპეც. ტექნიკის (ექსკავატორი) შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

 

X1-2019-1 წინადადებების ღია გამოკითხვა №1, №2 და №3 ჰიდროაგრეგატების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2019-2 წინადადებების ღია გამოკითხვა წყალსაგდები არხის გასუფთავებასა და შემოღობვის შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2019-3 წინადადებების ღია გამოკითხვა 140 ტონიანი ხიდურა ამწეს შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2019-4 წინადადებების ღია გამოკითხვა საკანალიზაციო არხის შეკეთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

X1-2019-13 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეკოლოგიური უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

X1-2019-14 წინადადებების ღია გამოკითხვა თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვასთან

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-18 ფასთა ღია გამოკითხვა ელექტროტექნიკური მოწყობილობებისათვის სხვადსხვა ტიპის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2019-19 ფასთა ღია გამოკითხვა აკუმულატორების დამტენი მოწყობილობის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2019-20 ფასთა ღია გამოკითხვა მექანიკური სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოს შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2019-21 ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა სახის სახარჯი მასალების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2019-29 წინადადებების ღია გამოკითხვა №2 გენერატორის სტატორის მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

ოქმი 4

ოქმი 5

 

Х1-2019-30 წინადადებების ღია გამოკითხვა ეგხ და გენერატორების საერთო სასადგურე ავტომატიკისა და სარელეო დაცვის სისტემის მოწოდებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-31 წინადადებების ღია გამოკითხვა 110 კვ. გამთიშველების მოწოდება-შეცვლასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-32 წინადადებების ღია გამოკითხვა 110 კვ. და 10.5 კვ. ძაბვის ტრანსფორმატორების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-34 ფასთა ღია გამოკითხვა ნავის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

 

Х1-2019-35 წინადადებების ღია გამოკითხვა სამგზავრო-სატვირთო ტიპის ავტომანქანების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-36 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადსხვა ტიპის მზომი ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-37 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადსხვა ტიპის ელექტრო ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-38 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის დამხმარე ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-39 წინადადებების ღია გამოკითხვა მზომი და ლაბორატორიული ხელსაწყოების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

 

Х1-2019-40 ფასთა ღია გამოკითხვა ავეჯის შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

 

Х1-2019-41 ფასთა ღია გამოკითხვა ვიდეო მონიტორინგისთვის სხვადასხვა მოწყობილობების შესყიდვასთან დაკავშირებით

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3