კომპანიის შესახებ / ხელმძღვანელობა

ხელმძღვანელობა


სსხრამჰესი-ის  სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

 

ვოლკოვი დიმიტრი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

დაბადების წელი:1969

 

ივანიჩკინა სვეტლანა

სამეთვალყურეოს საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე

დაბადების წელი:1976

 

ჩურილოვი ანდრეი

სამეთვალყურეო საბჭის წევრი

დაბადების წელი:1984

 


საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოების შემადგენლობა:

 

კანდელაკი დევი

თანამდებობა: გენერალური დირექტორი

დაბადების წელი: 1969

 

მჭედლიძე ელენე

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორი

დაბადების წელი:1959

 

თოფურია დავითი 

თანამდებობა: კომერციული დირექტორი

დაბადების წელი:1981