მთავარი / ანონსირება / №X1-39 წინადადებების გამოკითხვა კუთვნილი მიწის ნაკვეთის გაყიდვასთან დაკავშირებით

გამოცხადდა 2018-11-19

სრულდება 2018-12-18

ტენდერი დასრულებულია