მთავარი / ანონსირება / №X1-38 წინადადებების გამოკითხვა კუთვნილი მიწის ნაკვეთის გაყიდვასთან დაკავშირებით

გამოცხადდა 2018-10-15

სრულდება 2018-11-13

ტენდერი დასრულებულია