მთავარი / ანონსირება / №X1-37 წინადადებების სახალხო გამოკითხვას კუთვნილი მიწის ნაკვეთის გაყიდვასთან დაკავშირებით

გამოცხადდა 2018-09-07

სრულდება 2018-10-08

ტენდერი დასრულებულია