მთავარი / ანონსირება / №X1-36 წინადადებების სახალხო გამოკითხვას კუთვნილი მიწის ნაკვეთის გაყიდვასთან დაკავშირებით

გამოცხადდა 2018-08-02

სრულდება 2018-09-03

ტენდერი დასრულებულია