მთავარი / ანონსირება / №X1-34 წინადადებების სახალხო გამოკითხვას კუთვნილი მიწის ნაკვეთის გაყიდვასთან დაკავშირებით

გამოცხადდა 2018-07-02

სრულდება 2018-07-31

ტენდერი დასრულებულია